Членство СНАУ в міжнародних організаціях

СНАУ є членом наступних міжнародних утворень:

  • Вишеградської Асоціації Університетів,
  • міжнародного професійного об’єднання з аграрного менеджменту та розвитку сільських територій,
  • світової наукової організації птаховиробництва (WPSA – World Poultry Science Associaton),
  • світової організації ветеринарів (World Veterinarian Association),
  • Європейського об’єднання аграрних факультетів (ESAF – European Society of Agricultural Faculties ),
  • спілки деканів економічних спеціальностей європейських вишів (Україно-польсько-словацький форум).