Завершені проекти

  • Проект DAAD, підтримка магістерського курсу “Адміністративний менеджмент”
  • Спільний проект Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) і Сумського НАУ Модульна навчальна програма «Успішний зерновий агробізнес на невеликій площі»
  • Спільний проект Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН «ФАО» і Сумського НАУ: “Підвищення якості молока від особистих підсобних господарств населення в Сумському регіоні”
  • Проект DAAD “Леонард Ойлер”
  • Навчальні та наукові проекти з університетами Польщі
  • Спільний проект СНАУ та Чеського УПН (CULS) “Підтримка гармонізації запровадження Болонських принципів в українських аграрних університетах, на прикладі Сумського НАУ”